Is een mondeling VCA examen mogelijk?

Het VCA examen kan niet mondeling afgenomen worden. Heeft u moeite met lezen dan is het mogelijk een voorleesexamen te boeken. Neemt u deel aan het voorleesexamen, dan wordt het VCA examen aan u voorgelezen maar niet uitgelegd. U kunt het voorleesexamen los boeken of in combinatie met een e-learning VCA cursuspakket: dit is nl. voorzien van audio. Het VCA voorlees cursuspakket kost € 184,00.